Exame Sankyu da Regional Capital

Local: Ibirapuera Gueitebol Clube;
Data: 18/11/2018; Horário= 8:00h;
Candidatos: 7 do Ibirapuera (Iracema Ohira, Helio Ohira, Maria Amalia Sonnewend, Yatiyo Miqui, Maria Nishiyama, Valter Shinji Oyama e Vera Lúcia Gushi) e 1 do Saga (Darlan Ferreira);
Avaliadores: Mário Takamura, Ichiro Usami, Yuriko Okuyama, Paulo Yamamoto, Helio T. Goto e Yudur Kimura;
Orientadoras: Izabel E.Ono e Cecilia K. Miyazaki.